Viser arkivet for juni, 2008

Hva mener du?

Med “designER” ønsker vi å skape debatt blant folk flest om hva som ligger i begrepet design. Vi ønsker derfor mange innspill fra dere som besøker siden vår. Hvor går grensene for å kalle noe design? Har du f.eks en god eller dårlig erfaring med et designprodukt? Eller har du noen eksempler på et godt designprodukt/prosjekt som du vil dele med oss?

Fashion eller funksjon?

Visningsrommet USF i Bergen inviterer til en designutstilling som appellerer til tenkningen rundt designbegrepet. For hva er god design? Handler det om styling eller om funksjon? Hvorfor har noe design humor eller sensualitet? Hva skal til for at design kan kalles innovativt? Kan design være inkluderende? Bærekraftig?

Design kan redde liv, gjøre hverdagen lettere, skape arbeidsplasser,
være morsom, unyttig, hverdagslig, kostbar eller imøtekommende. Det ligger
alltid en tanke og prosess bak ethvert designprodukt.

Designbegrepet er lengre fremme i bevisstheten hos mange flere enn det var for f.eks ti år siden. Samtidig har mange et ensidig bilde av hva begrepet design innebærer.

Med denne utstillingen ønsker vi å presentere et dypdykk i hva design kan være og hvordan design virker på oss. Samtidig spør vi om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å kalle noe for design.

Kuratorer for og ansvarlige for utstillingen er de unge designerne Lena Lundsten Buchacz og Karina Jensen. De har invitert en gruppe personer som til daglig jobber med design til å bidra med sine synspunkter om hva ”god design” er. Dette danner grunnlaget til selve utstillingen. Bidragsyterne representerer ulike designfelt – fra industridesign til grafisk design og møbeldesign. Utstillingens utforming og rammer tar utgangspunkt i designernes bidrag, både i form av tekst og produkt. I forbindelse med utstillingen vil det også bli laget en utstillingskatalog der alle bidrag og synspunkter vil bli presentert i sin helhet.

I tillegg til vanlige åpningstider for publikum blir utstillingen også gjort tilgjengelig med formidling for skoleklasser gjennom “Den kulturelle skolesekken”.

Dette vil være Bergens første designutstilling som holdes uavhengig av en designinstitusjon. Utstillingens uttrykk vil understreke ønsket om å skape debatt blant folk flest. De som besøker utstillingen vil bli bl.a. bli invitert til å være med i debatten rundt begrepet design.

Annonse