Forum: Åpent forum

Slit’an

– en T-skjorteutstilling med fokus på ungdomskreativitet og gjenbruk.

Torsdag 6. november kl. 18:00 åpner utstillingen Slit’an i Østre
skostredet 5 – 7. Utstillingen er et resultat av designformidling og
workshop for 7. klassinger ved USF-Verftet, via den kulturelle
skolesekken. Med fokus på gjenbruk har elevene tatt utgangspunkt i en
gammel t-skjorte og en gammel gjenstand og laget nye motiver på
t-skjortene, og på denne måten gitt dem ny verdi og lengre levetid. Dette
har resultert i klesmerket og utstillingen Slit’an.
Utstillingen åpnes av dekan Åshild Grana ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd.
Spesialisert kunst.

Grafisk designer Ariane Birkeland og billedkunstner & tekstildesigner Anne Knutsen
utarbeidet i september et formidlingsopplegg for 7.klassinger med
utgangspunkt i designutstillingen DesignER på USF-Verftet.
Formidlingsopplegget var todelt. Først fikk elevene omvisning og
undervisning koblet opp mot designutstillingen. Deretter fikk de
praktisere det de hadde lært om designprosessen, via en workshop.

På grunn av befolkningens store forbruk av klær, med priser på nivå med de
vi hadde i 1983, vokser kleshaugene seg store som fjell. For å bremse
denne utviklingen vil det være viktig å bokstavelig talt gå nærmere i
sømmene på de klærne vi allerede har.
Dette har 136 elever fra ulike Bergensskoler gjort noe med.

Kom for en god dose gjenbruksinspirasjon i disse hårde finanskrise-dager!

Utstillingen er også åpen fredag 7.nov. fra 16:00 – 19:00 og lørdag 8.nov.
fra 12:00 til 15:00.

Nytt eller gammelt?

Gammel post

Posten ønsker å fremstå som mer moderne og fremtidsrettet, og dette skal signaliseres gjennom deres symbolbruk; altså logoen.
Posten og dens tidligere logo er for mangen en institusjon, og det å motta et brev kan trigge en følelse av nostalgi. Dette blir gjerne problematisk for de som skal sørge for at vi forholder oss til posten som et moderne kommunikasjonsmiddel. Særlig i kampen mot e-posten.

Så hva synes dere; Er den nye designen fin? eller i det minste bra for intensjonen bak?

Ny post

Bileter frå utstillinga

Bærplukkerene

Her er utstillinga designER

20.09.2008

02.10.2008

20.09.2008

designER

Opning

Appelerende #2

Bileter frå opninga

Under opningstalen

Appelerende #1

Bidragsytar og kurator

Visningsrommet

Opningstale

opning3

Utprøving

Invitasjon til åpning av utstillingen designER

Fredag 29. august kl. 19.00 på Visningsrommet Usf Verftet.
Velkommen!

designER-magasinet er undervegs

designER magasinet 24-25

I samband med utstillinga vert det laga eit magasin som tar for seg utstillinga, utstillingsobjekta og dei forskjellige designarane som har deltatt. Det ekslusive bladet er eit supplement til utstillinga og vil vere ei unik dokumentasjon av innhaldet til Bergen si fyrste designutstilling. Denne kan publikum kan ta med seg heim for ein nett pris på 30,-

Hva mener du?

Med “designER” ønsker vi å skape debatt blant folk flest om hva som ligger i begrepet design. Vi ønsker derfor mange innspill fra dere som besøker siden vår. Hvor går grensene for å kalle noe design? Har du f.eks en god eller dårlig erfaring med et designprodukt? Eller har du noen eksempler på et godt designprodukt/prosjekt som du vil dele med oss?

Fashion eller funksjon?

Visningsrommet USF i Bergen inviterer til en designutstilling som appellerer til tenkningen rundt designbegrepet. For hva er god design? Handler det om styling eller om funksjon? Hvorfor har noe design humor eller sensualitet? Hva skal til for at design kan kalles innovativt? Kan design være inkluderende? Bærekraftig?

Design kan redde liv, gjøre hverdagen lettere, skape arbeidsplasser,
være morsom, unyttig, hverdagslig, kostbar eller imøtekommende. Det ligger
alltid en tanke og prosess bak ethvert designprodukt.

Designbegrepet er lengre fremme i bevisstheten hos mange flere enn det var for f.eks ti år siden. Samtidig har mange et ensidig bilde av hva begrepet design innebærer.

Med denne utstillingen ønsker vi å presentere et dypdykk i hva design kan være og hvordan design virker på oss. Samtidig spør vi om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å kalle noe for design.

Kuratorer for og ansvarlige for utstillingen er de unge designerne Lena Lundsten Buchacz og Karina Jensen. De har invitert en gruppe personer som til daglig jobber med design til å bidra med sine synspunkter om hva ”god design” er. Dette danner grunnlaget til selve utstillingen. Bidragsyterne representerer ulike designfelt – fra industridesign til grafisk design og møbeldesign. Utstillingens utforming og rammer tar utgangspunkt i designernes bidrag, både i form av tekst og produkt. I forbindelse med utstillingen vil det også bli laget en utstillingskatalog der alle bidrag og synspunkter vil bli presentert i sin helhet.

I tillegg til vanlige åpningstider for publikum blir utstillingen også gjort tilgjengelig med formidling for skoleklasser gjennom “Den kulturelle skolesekken”.

Dette vil være Bergens første designutstilling som holdes uavhengig av en designinstitusjon. Utstillingens uttrykk vil understreke ønsket om å skape debatt blant folk flest. De som besøker utstillingen vil bli bl.a. bli invitert til å være med i debatten rundt begrepet design.

Annonse