designER

Følges av 41 medlemmer.

«Visningsrommet USF i Bergen inviterer til en designutstilling som appellerer til tenkningen rundt designbegrepet.»

Deltagere i utstillingen designER:

………………. Mer om sonen

Origo designER er en sone på Origo. Les mer

Invitasjon til åpning av utstillingen designER

Fredag 29. august kl. 19.00 på Visningsrommet Usf Verftet.
Velkommen!

Vist 332 ganger. Følges av 1 person.
Annonse